Product and services in chiangmai. บริการทำภาพกราฟฟิก เชียงใหม่ และใกล้เคียง

Tag: วาดรูป

illustrator cc 2017 tutorial

illustrator cc 2017 tutorial

illustrator cc 2017 – พื้นที่สำหรับสร้างชิ้นงาน illustrator cc 2017  ส่วนที่จำเป็นต้องรู้จักอันดับแรก ๆ คือการใช้ Work stage, artboard, work sheet, Dashboard หรืออะไรก็ตามแต่ที่ใช้เรียกกัน แต่ที่สำคัญคือ สิ่งนี้จะเป็นส่วนของกระดานการทำงานหลักของเรา ที่จะใช้ในการออกแบบ หรือวาดภาพชิ้นงาน ส่วนของเครื่องมือ Tools panel (ทางซ้าย) ส่วน Tools panel จะเป็นเครื่องมือที่เราใช้ประจำ ใช้ในการจัดการงานของเรา อาทิเช่น การย้าย การคลุม Object การสร้างเส้น การพิมพ์ตัวหนังสือ การสร้างแปรงพู่กัน การลบ การหมุน หรือเทคนิคเฉพาะอื่น ๆ รวมไปถึงการลงสี ส่วนของ  Properties panel […]


Translate »