Product and services for sale.

Hand drawn illustration for our customer.

Hand drawn illustration for our customer.
Artwork design for illustrator customer.
Artwork design for illustrator customer.

Project for our customer.

customer brief : Illustration something for inspire who can see for would to hire to drawing and bid a jobs.

บรีฟจากลูกค้า : ลูกค้าอยากได้ภาพงานวาดแนวลายเส้น แบบโบโฮ ๆ แบบจินตนาการ ๆ หน่อย แต่ลูกค้าก็ไม่รู้จะบอกยังไงว่าจะเป็นแบบไหน ลูกค้าเพียงเล่าว่าลูกค้าทำงานผ่านเว็บไซต์ รับจ้างวาดภาพประกอบ ลายเส้น อยากได้ภาพที่สื่อไปทางนั้นและสามารถนำมาเป็นโลโก้ได้ด้วยLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Translate »