Product and services for sale.

Design inspiration – แรงบันดาลใจ

Design inspiration – แรงบันดาลใจ

Design inspiration
ในกระบวนการออกแบบงานหรือจะ Design อะไรได้นั้น ต้องมีที่มา ที่ไป มีเหตุ มีผล เสมอๆ และในหลาย ๆ ครั้งเราจะต้องเติมไฟในตัวของเราเองให้มีพลังขับเคลื่อนต่อไปได้ ในสมองของเรา เรามักจะสามารถคิดอะไรได้จากการที่มีแหล่งข้อมูลเข้ามา นั่นก็คือการพบเห็นสิ่งรอบตัว บุคคล หนังสือ สถานที่ต้องเที่ยวต่าง ๆ ล้วนเป็นแหล่งข้อมูลที่ดี ที่จะทำให้เรามีแรงกระตุ้นในการทำงานได้ หรือที่เรียกว่าแรงบันดาลใจ

แอดมินขอแนะนำแรงบันดาลใจที่ดี ที่สามารถหาได้ง่ายที่สุด นั่นคือเว็บไซต์ เราเห็นทุกวัน แต่ข้อมูลที่ดี ภาพที่สวน เทรนด์ กระแสสังคมออกแบบ ที่ดีๆ นั้นมีอยู่มากมาย เราขอแนะนำแหล่งที่ดีไซน์เนอร์นิยมเข้ามาหาข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดังนี้

1. Behance
design inspire

Behance งานในเว็บไซต์นี้จะค่อนข้างหลากหลาย แบ่งแยกออกเป็นหมวดหมู่ แต่ก็ยังอยู่ในแวดวงของการออกแบบและโชว์ผลงาน คนที่สนใจสามารถเลือกดูงานที่ตัวเองทำอยู่ก็ได้ สามารถกดติดตามศิลปินที่เราชื่นชอบผลงานได้

2. Dribble

Design inspiration

Dribble มีลักษณะเว็บไซต์คือเผยแพร่ผลงานแต่เมื่อมีคนเข้ามาดูงานสามารถจ้างงานได้อีกด้วย มีกลุ่มนักออกแบบที่เปิดเป็น Agency สำหรับรับงานออกแบบในเชิงกลุ่ม การส่งต่องานกันทำเป็นสังคม

3. adobeawards

graphic design inspiration

 

Adobeshowcase มีลักษณะของการโชว์ผลงาน คล้ายกับ Behance ซึ่งค่อนข้างดี งานค่อนข้างสวย

ทั้งสามแหล่งที่มาของ graphic design inspiration นั้น เป็นเพียงตัวอย่างที่ดี สำหรับที่จะใช้ในการอัพเดท พัฒนา ปรับปรุงงานออกแบบของตัวเองได้ แต่ข้อควรระวังในการดูงาน คือต้องไม่นำงานเหล่านั้น มาเลียนแบบจนทำให้เราหาตัวเองไม่เจอ แต่เราควรใช้ข้อมูลที่ได้มา มาเป็นตัวช่วยพัฒนางานของเราในแง่ต่าง ๆหวังว่าหลาย ๆ คนที่ได้อ่านบทความนี้จะมีแรงบันดาลใจในการทำงานมากขึ้นนะคะ

 

แหล่งที่มาของข้อมูล

  • www.behance.net
  • https://dribbble.com
  • https://www.adobeawards.com


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Translate »